Yrityskysely

Kysymme Suomessa toimivilta saksalaisyrityksiltä yrityskentän näkemyksiä nykytilanteesta, tulevaisuudesta sekä monista erilliskysymyksistä, kuten ulkomaisen työvoiman saatavuudesta ja saksan kielen osaamisen tarpeellisuudesta yrityksissä.

Suomessa toimii yli 300 saksalaisomisteista yritystä, jotka työllistävät yli 21 000 työntekijää. Saksalaisyritykset ovat kolmanneksi suurin ulkomainen työnantajaryhmä Suomessa, liikevaihdoltaan jopa toisella sijalla ruotsalaisten jälkeen. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat sekä pk-yrityksiä että pörssilistattuja suuryrityksiä. Pelkästään kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät Suomessa yli 15 000 työntekijää.

Saksalaisyritykset aikovat työllistää, infrastruktuuri ja koulutuksen taso saa kiitosta

Kyselyn tulosten mukaan yritykset uskovat henkilöstönsä kasvavan vuonna 2022: yli puolet aikoo palkata lisää henkilöstöä, 45 prosenttia ilmoittaa tilanteen pysyvän samana, ja vain kolme prosenttia aikoo vähentää henkilöstöä. Tämä korreloi myös yritysten taloustilanteen kanssa: yli 73 % uskoo liikevaihdon nousuun, ja vain viisi prosenttia odottaa tilanteensa heikkenevän.

Yritykset ovat erityisen tyytyväisiä Suomessa fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin (esim. tiet, internetyhteys, digitaaliset palvelut) sekä akateemisen koulutuksen tasoon. Yritykset ovat sitä vastoin tyytymättömiä työoikeuden joustamattomuuteen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja työn hintaan. Suomen talouspolitiikan ennustettavuus sai selkeästi huonomman arvosanan kuin vuonna 2018, kun vastaava kysely tehtiin edellisen kerran.

Suomi ei pärjää työvoimakustannuksissa, tutkimus- ja kehitystyön laadussa Saksa kirinyt Suomen ohi

Vertaillessaan Saksaa ja Suomea yritykset nostivat Suomen eduksi erityisesti digitalisaation tason (alihankkijoiden ja työntekijöiden digitaalisen osaamisen, teollisuuden digitalisaation sekä kuluttajien ennakkoluulottomuuden suhteessa uusiin tuotteisiin ja palveluihin). Molemmissa Suomi vielä kasvatti etumatkaansa vuoden 2018 kyselyyn verrattuna. Sitä vastoin Saksassa työvoimakustannusten tasoa pidettiin parempana. Myös tutkimus- ja kehitystyön laatuvertailussa Saksa vei voiton, kun edelliskerran kyselyssä Suomi vielä johti vertailua.

Investointeja kasvatettaisiin entisestään, jos Suomi mahdollistaisi pitkäjänteisemmän suunnittelun

Saksalaisyritykset olisivat valmiita investoimaan enemmän Suomeen, mikäli verokannustimet olisivat paremmat (53 %). Investointeja lisäisi myös ennustettavampi talouspolitiikka (45 %) ja hallinnollisten päätösten osalta parempi suunnitteluvarmuus (23 %). Yli kolmasosa olisi valmis sijoittamaan Suomeen enemmän, mikäli ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus olisi parempi.

Haasteet ammattitaitoisten työntekijöiden maahanmuutossa estävät kasvua, viranomaistyö vaatii isoja parannuksia

Noin neljäsosa yrityksistä ilmoittaa, että ammattitaitoisten työntekijöiden puute estää jo nyt niiden kasvua. Yli puolet yrityksistä (56 %) pitää ammattitaitoisten työntekijöiden muuttoliikkeen kasvua pitkällä aikavälillä tärkeänä tai erittäin tärkeänä tekijänä.

Vain kolme prosenttia yrityksistä pitää ammattitaitoisten työntekijöiden maahanmuuttoa Suomeen mutkattomana prosessina. Jopa 65 % vastanneista yrityksistä kaipaa parannuksia tai merkittäviä parannuksia maahanmuuton helpottamiseksi.

Kielikysymys: osalla pulaa saksan kielen osaajista

Saksan kielen osaamistarve nousee esiin erityisesti teollisuuden, logistiikan ja kaupan aloilla. Yli 25 % teollisuuden, lähes 40 % logistiikan ja lähes 20 % kaupan alalla toimivista vastaajista kokee, että saksan kielen osaaminen heidän yrityksissään ei vastaa yrityksen tarpeita.

Yritysten mukaan saksan kielen taitoa tarvitaan erityisesti teknisillä aloilla (41 %), markkinoinnissa ja myynnissä (24 %) sekä hallinnossa ja johtamisessa (23 %).

Lataa lehdistötiedote ja materiaali (PDF)