Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma

Olemme luoneet koulutusohjelman, jossa keskitytään tehokkaan kansainvälisen kasvun toimintaedellytyksiin.

Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma 14.3. – 19.4.2024

Kansainvälistyvän organisaation johtaminen vaatii kotimarkkinoita selkeämmän strategian, prosessit ja johtamisen ajattelumallin.

Punda yhdessä Hallituspartnerien ja kansainvälisten kauppakamarien kanssa haluaa vahvistaa suomalaisten yritysten kykyä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän tavoitteen varmistamiseksi olemme luoneet koulutusohjelman, jossa keskitytään tehokkaan kansainvälisen kasvun toimintaedellytyksiin.

Kolmeen moduuliin jakautuva, viiden viikon pituinen koulutusohjelma käy lävitse kansainvälistymisen kannalta oleelliset johtamiskäytännöt, prosessien suunnittelun ja niiden mittaroinnin asettaen niille selkeät standardit. Koulutus käsittelee myös erilaisia strategisia vaihtoehtoja kansainvälisen toiminnan toteuttamiselle ja rahoittamiselle. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen yrityksen johdolla on selkeä käsitys niistä toimista, joihin heidän tulee valmistautua ja kiinnittää huomiota kansainvälistyvän organisaation johtamisessa.

Ohjelman kohderyhmänä ovat kansainväliseen kasvuun tähtäävien tai jo kansainvälisesti toimivien yritysten ylin johto (toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, omistajat, hallitusammattilaiset). Koulutuksen tavoitteena on antaa heille erinomaiset perusteet kansainvälisen toiminnan ammattimaiselle organisoinnille ja strategiselle johtamiselle. Kouluttajina toimivat kansainvälisen toiminnan kokeneet ammattilaiset.

Koulutusohjelma käynnistyy 14.3. ja haemme nyt osallistujia ensimmäiseen pilotti-ohjelmaan.

Pilottiohjelman hinta: 2800 € /osallistuja + alv.

Ohjelman aikataulu, kouluttajat ja ilmoittautuminen: https://www.punda.fi/fi/yjk/


 

Koulutussisällöt moduuleittain

1. / 13.-14.3. - Kansainvälisen kasvun vaihtoehtoiset strategiat ja rahoitus

Miten organisoitua kansainväliseen kasvuun ”pääkonttorilla”, uusilla markkinoilla ja strategiapöydällä. Moduulin aikana aiheena kansainvälistymisen strategiset perusteet, esteet, mahdollisuudet ja riskit eri tilanteissa, sekä rahoituksen työvälineet.

 

2. / 9.-10.4. - Kansainvälisen organisaation johtaminen

Alku-ja myöhemmän vaiheen kasvun ammattitaitoinen johtaminen kansainvälisillä markkinoilla. Moduulin teemana onnistuneen johtamisen lähtökohdat ja onnistumisen perusteet, kehittyvä hallintotapa ja mittaristojen merkitys.

 

3. / 18.-19.4. - Strateginen johtaminen monikulttuurillisessa liiketoimintaympäristössä

Moduuli keskittyy kansainvälisen organisaation uusiutuvaan strategiseen johtamiseen toiminnan eri
vaiheissa. Työvälineinä markkinamuutoksien seuranta, ennakointi, riskien tunnistaminen ja uusiutuva strategia, sekä brandin ja muutoksen johtamisen välineet.