Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma

Olemme luoneet koulutusohjelman, jossa keskitytään tehokkaan kansainvälisen kasvun toimintaedellytyksiin.

© Canva/gettysignature

Ylimmän johdon kansainvälistymisohjelma 10.10.–8.11.

Kansainvälistyvän organisaation johtaminen vaatii kotimarkkinoita selkeämmän strategian, prosessit ja johtamisen ajattelumallin.

Yhteistyössä Pundan, Hallituspartnereiden sekä muiden kansainvälisten kauppakamarien kanssa haluamme vahvistaa suomalaisten yritysten valmiuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Olemme mukana Pundan koulutusohjelmassa, jossa keskitytään tehostamaan kansainvälisen kasvun toimintaedellytyksiä.

Mitä?

Koulutusohjelma jakautuu kolmeen moduuliin ja on viiden viikon pituinen. Ohjelmassa perehdytään kansaivälistymisen kannalta oleellisiin johtamiskäytäntöihin, prosessien suunnitteluun ja niiden mittarointiin.

Koulutus käsittelee myös erilaisia strategisia vaihtoehtoja kansainvälisen toiminnan toteuttamiselle ja rahoittamiselle. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen yrityksen johdolla on selkeä käsitys niistä toimista, joihin heidän tulee valmistautua ja kiinnittää huomiota kansainvälistyvän organisaation johtamisessa.

Kenelle?

Ohjelman kohderyhmänä ovat kansainväliseen kasvuun tähtäävien tai jo kansainvälisesti toimivien yritysten ylin johto (toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, omistajat, hallitusammattilaiset).

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille erinomaiset perusteet kansainvälisen toiminnan ammattimaiselle organisoinnille ja strategiselle johtamiselle.

Kouluttajina toimivat kansainvälisen toiminnan kokeneet ammattilaiset.

Lisätietoja ja puhujat: https://www.punda.fi/fi/yjk/

Hinta

Ohjelman hinta: 2800 € /osallistuja + alv.

 


 

Koulutussisällöt moduuleittain

1. MODUULI
10.10.–11.10. - Kansainvälisen kasvun vaihtoehtoiset strategiat ja rahoitus

Miten organisoitua kansainväliseen kasvuun ”pääkonttorilla”, uusilla markkinoilla ja strategiapöydällä. Moduulin aikana aiheena kansainvälistymisen strategiset perusteet, esteet, mahdollisuudet ja riskit eri tilanteissa, sekä rahoituksen työvälineet.

 

2. MODUULI
30.10.–31.10. - Kansainvälisen organisaation johtaminen

Alku- ja myöhemmän vaiheen kasvun ammattitaitoinen johtaminen kansainvälisillä markkinoilla. Moduulin teemana onnistuneen johtamisen lähtökohdat ja onnistumisen perusteet, kehittyvä hallintotapa ja mittaristojen merkitys.

 

3. MODUULI
7.11.–8.11. - Strateginen johtaminen monikulttuurillisessa liiketoimintaympäristössä

Moduuli keskittyy kansainvälisen organisaation uusiutuvaan strategiseen johtamiseen toiminnan eri
vaiheissa. Työvälineinä markkinamuutoksien seuranta, ennakointi, riskien tunnistaminen ja uusiutuva strategia, sekä brandin ja muutoksen johtamisen välineet.