Blogi: Liiketoimintakulttuuri

Saksan ja Suomen liike-elämässä aikaan suhtaudutaan eri tavoin

11/01/2023

Haluatko oppia lisää saksalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin eroista? Silloin olet löytänyt oikeaan osoitteeseen. Kollegallamme Mikaela Jaantilla on monen vuoden kokemus saksalais-suomalaisesta liike-elämästä ja hän neuvoo kansainvälisiä tiimejä mm. Business Culture -valmennuksissa. "Erilainen suhtautuminen aikaan voi johtaa väärinkäsityksiin", hän kirjoittaa blogissaan. Lue koko teksti tästä. 

(Kuvat: Dylan Ferreira_Unsplash & shironosov)

Teksti: Mikaela Jaanti

Yrittäjyydellä on Saksassa hyvin pitkälle ulottuvat juuret: Tuoreimpien arvioiden mukaan vajaa 94 prosenttia kaikista Saksan 3,6 miljoonasta yrityksestä on perheyrityksiä, joille on tyypillistä pitkäjänteisyys. Suomessa noin 70 prosenttia työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä, joista kuitenkin vain kolmasosa periytyy sukupolvelta toiselle. Saksalaisten perheyritysten keski-ikä on 110 vuotta, kun se Suomessa on alle 30 vuotta. Fakta on, että suomalaiset yritykset ovat nuorempia, ja se tekee yrityskulttuuristammekin erilaisen.  

Jatkuvuus turvataan riskejä minimoimalla 

Usein ajatellaan, että suomalaisilla ja saksalaisilla on samankaltainen suhtautuminen aikaan, esimerkiksi ajallaan olemista pidetään kummassakin kulttuurissa hyveenä. Kun aiheeseen pureudutaan syvemmälle, havaitaan, että aikakäsityksessämme on eroja.  

Saksalaisyrityksissä esimerkiksi tulevaisuutta tarkastellaan paljon pidemmällä aikajänteellä kuin suomalaisyrityksissä, joissa toimitaan reaktiivisemmin ja spontaanimmin. Saksalaiselle perheyritykselle kvartaali onkin seuraavat 25 vuotta, eikä se lähde tavoittelemaan ensi sijassa nopeita voittoja vaan tähtää vakaaseen kasvuun.  

Pitkäjänteinen ajattelu ja vakaus vaikuttavat myös päätöksentekoon. Siinä missä suomalainen keskittyy uusiin mahdollisuuksiin ja on herkempi innovoimaan ja testaamaan uutta, saksalainen saattaa painaa jarrua: ensin kartoitetaan mahdolliset riskit ja ennakoidaan eri skenaariot, jolloin päätöksentekokin vie pidempään. 

Suunnitelmallisesti maaliin 

Erilainen aikakäsitys näkyy myös palaverikulttuurissa: saksalainen yhteistyökumppani saattaa pitää suomalaisyritystä epäammattimaisena, jos tämä ei ole tehnyt kotiläksyjään ennen tärkeää tapaamista ja tulee palaveriin yhden kalvon esityksellä. Suomalaiseen verrattuna saksalainen voi valmistautua tärkeään kokoukseen monta kuukauttakin aikaisemmin ja pitää kymmenien kalvojen esityssulkeiset. Lisäksi Saksassa palavereista sovitaan aikaisemmin ja spontaanit tapaamiset ovat harvinaisempia – myös syy tapaamiselle pyritään määrittämän selkeästi. 

Kun suomalaisyritys tähtää Saksan markkinoille, siltä vaaditaan ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Saksassa maltti on valttia!  


Tarjoamme valmennuksia, joissa perehdytään Suoman ja Saksan yritys- ja liiketoimintakulttuureihin. Räätälöimme koulutukset yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksissa käsitellään aiheita yhteistyön alkuvaiheista neuvotteluihin, projektinhallintaan, keskustelukulttuuriin ja tiimien johtamiseen monikulttuurisessa ympäristössä.  

Lisätietoja: Mikaela Jaanti, 050 555 5308, mikaela.jaanti(at)dfhk.fi

Tutustu koulutuspalveluihimme