Blogi: Liiketoimintakulttuuri

Kun kulttuurit kohtaavat liike-elämässä: Saksa ja Suomi

07/11/2023

Teksti: Mikaela Jaanti

Vaikka Saksa ja Suomi ovatkin molemmat Euroopan unionin jäseniä, niiden liike-elämän käytännöt ja kulttuuri voivat olla hyvinkin erilaisia. Saksa on Suomen suurin vientimarkkina-alue, joten myös onnistumisen mahdollisuuksia on paljon. Tässä artikkelissa käsitellään muun muassa erilaisia viestintätapoja ja päätöksentekoprosesseja.

Suoraan ja selkeästi

Saksalaiset tunnetaan suorasta viestintätyylistään. Saksalainen kyseenalaistaa ja keskeyttää kiinnostuksen osoituksena, mikä saattaa joskus tuntua jopa hyökkäävältä. Vaikka suomalainen viestintätyyli onkin välitöntä, viestintä on epäsuorempaa ja vastakkainasettelua vältellään. Erot näkyvät selkeimmin siinä, etteivät saksalaiset välttele konflikteja. Asioiden vältteleminen voidaan tulkita epärehellisyydeksi. Suomessa suora kritiikki voidaan taas kokea hyökkäävänä.

Aikakäsityksissämme on eroja

Saksalaisilla on suomalaisiin verrattuna pitkä aikahorisontti. Ratkaisun tai päätöksen täytyy toimia myös pitkän ajan päästä eikä vain tässä hetkessä. Tämä saattaa tehdä saksalaisyrityksistä joskus vähemmän ketteriä, mutta samalla se luo pohjan pitkäjänteiselle toiminnalle.

Täsmällisyys on tärkeää, kokouksiin ja tapaamisiin saavutaan ajoissa. Toisaalta Saksassa ei ole sopivaa saapua tapaamiseen kovin paljon ennen kokouksen alkamista. Deadlineista pidetään kiinni, ja tehtävät suoritetaan ajallaan. Projektin myöhästyminen voi johtaa luottamuksen menettämiseen. Suomessa kokouksiin valmistaudutaan pikaisemmin, ja spontaanit tapaamiset ovat yleisempiä kuin Saksassa.

Kuka päättää? Hierarkia ja status

Saksassa korkeimmassa asemassa oleva henkilö johtaa tiimiä ja tekee päätökset. Työntekijöiden odotetaan noudattavan ohjeita ja kunnioittavan esihenkilöitään. Hierarkia on selkeästi korkeampi kuin Suomessa, jossa päätöksenteko on yleensä hajautettua, ja päätöksiä tehdään myös tiimeissä. Saksalaiset ovat yleensä myös muodollisempia liikesuhteissaan ja käyttävät puhutellessaan esimerkiksi akateemisia titteleitä ja sukunimiä.

Yhteenveto

Saksan ja Suomen liikekulttuureissa on selkeitä eroja viestintätavoissa, ajankäytössä, hierarkiassa, ja statuksessa. Erojen ymmärtäminen on välttämätöntä liiketoiminnalle kummassakin maassa, ja voi auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja rakentamaan vahvoja, pitkäaikaisia suhteita. Oikein valjastettuna kulttuurierot tuovat lisäarvoa ja parantavat yrityksen kannattavuutta.

Koulutukset

Kiinnostuitko Saksan ja Suomen välisten liikekulttuurien eroista? Erittäin suosittu Business Culture -valmennuksemme saattaa ajan mittaan säästää sinulta pitkän pennin! 

Lue lisää: https://ahkfinnland.de/fi/saksaan-ja-maailmalle/koulutuspalvelut

Yhteystiedot:

Mikaela Jaanti

050 555 5308

mikaela.jaanti(at)dfhk.fi