Markkinatietoa

EU:n meriliikenneasetuksesta sopu: Suomen kilpailukyvylle välttämättömän talvimerenkulun erityispiirteet huomioitu

27/03/2023

Euroopan neuvoston lehdistötiedotteen mukaan Euroopan parlamentti, jäsenmaiden neuvosto ja komissio pääsivät sopuun FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta.

Suomen europarlamentaarikko Elsi Kataisen mukaan Suomen kannalta asetuksen neuvotteluissa erityisen tärkeää oli talvimerenkulkuun liittyvien erityispiirteiden huomiointi. Neuvotteluissa päästiin sopuun alusten jääluokan perusteella myönnettävästä helpotuksesta, joka on voimassa pysyvästi ja jäissäkululle myönnettävästä helpotuksesta, joka on voimassa vuoden 2034 loppuun.

Kauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Naskin aloitteesta olimme IHK Lübeckin kanssa yhteydessä mm. kahteen saksalaiseen europarlamentaarikkoon ja osoitimme Suomen Itämeren vaikeat olosuhteet. Tämä saatiin tehtyä menestyksekkäästi:

”Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on tehnyt kuluneen puolen vuoden ajan määrätietoisesti työtä tämän asian eteen, ja saanut merkittäviä saksalaistoimijoita ymmärtämään, että Suomen jääolosuhteiden huomioon ottaminen on myös Saksan vahva intressi. Kauppakamari on tuonut tämän näkemyksen esille myös Euroopan parlamentissa ja Saksan elinkeinoministeriössä. Nyt saavutettu tulos on Suomen viennin kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeä, ja Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin työllä on tässä ollut iso merkitys”, sanoo Kimmo Naski, joka on myös HaminaKotka Sataman Oy:n toimitusjohtaja.

Jos talvimerenkulkua ei asetuksessa olisi huomioitu, Suomelle olisi seuraavien vuosikymmenten aikana koitunut merkittäviä kustannuksia, sillä jäävahvisteiset alukset kuluttavat enemmän polttoainetta ja nyt hyväksytty asetus nostaa polttoaineiden hintaa. Jos suurempaa polttoainekulutusta ei kompensoitaisi, vientikustannusten nousu vaikuttaisi negatiivisesti suomalaisyritysten kilpailukykyyn kansainvälisesti. 

Liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jotta EU:n ilmastoneutraaliustavoite toteutuu. Merenkulun on tehtävä tässä oma osansa.  Meriliikenneasetus asettaa yli 50 prosentille EU:n alueella seilaavista tilavuudeltaan suurimman kokoluokan laivoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet viiden vuoden välein alkaen vuodesta 2025. Tällä ohjataan laivoja käyttämään entistä enemmän vähähiilisiä ja uusiutuvia polttoaineita.

Meriliikenneasetukselle on tarvetta, sillä edelleen noin 98 % laivoista käyttää fossiilisia polttoaineita. Aikaan saatu neuvottelutulos tekee EU:sta globaalin suunnannäyttäjän merenkulun päästövähennystalkoissa. 

 

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö