Tilastot

AHK World Business Outlook (kevät 2020): Korona-pandemian vaikutukset saksalaisyrityksiin Suomessa

17/04/2020

Globaali talous ja siten myös saksalaisten yritysten liiketoiminta ulkomailla on kriisissä. Kaksi kolmasosaa yli 4 000 Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestö DIHK:n kyselyyn osallistuneista saksalaisyrityksestä ulkomailla odottaa talouden heikentyvän kyseisissä maissa.

Erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saksalaiset yritykset kertovat talouskehityksen heikentyneen dramaattisesti. Puolet odottaa heidän liiketoimintaansa laskevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä heijastuu myös investointihalukkuuteen, joka on vastaavasti laskenut.

80 prosenttia saksalaisista yrityksistä ulkomailla odottaa myyntinsä laskevan koronaviruksen välittömänä seurauksena. 15 prosenttia yrityksistä olettaa jopa, että niiden vuotuinen liikevaihto laskee puolella. Tuotteiden ja palvelujen alhaisempi kysyntä, mutta myös matkarajoitukset, messujen ja tilausten peruuntumiset aiheuttavat yrityksille ongelmia.

Suurin riski yrityksille seuraavan 12 kuukauden aikana on kysynnän hiipuminen. Syksyllä 2019 noin puolet yrityksistä arvioi tämän riskiksi, nyt yli kaksi kolmasosaa uskoo tämän olevan suurin haaste liiketoiminnan kehitykselle. Myös talouspoliittinen kehys ja rahoitus aiheuttavat saksalaisyrityksille suuria liiketoiminnallisia riskejä.

Lähde: DIHK

Tässä tulokset Suomen osalta:

FI

Finnland

 

 

       

1. Millaiseksi arvioit yrityksesi nykyisen liiketoimintatilanteen Suomessa?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

hyvä

8

29,6%

2

tyydyttävä

14

51,9%

3

huono

5

18,5%

Yht

 

27

 
       

2. Mitä liiketoiminnan kehitystä odotat seuraavien 12 kuukauden aikana?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

parempi

4

14,8%

2

pysyy samana

9

33,3%

3

huonompi

14

51,9%

Yht

 

27

 
       

3. Millaiseksi arvioit yrityksesi keskipitkän aikavälin taloudellisen kehityksen Suomessa?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

parempi

1

3,7%

2

pysyy samana

5

18,5%

3

huonompi

21

77,8%

Yht

 

27

 
       

4. Miten yrityksesi investoinnit Suomessa todennäköisesti kehittyvät seuraavan 12 kuukauden aikana?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

kasvavat

4

14,8%

2

pysyvät samana

10

37,0%

3

vähenevät

10

37,0%

4

ei investointeja

3

11,1%

Yht

 

27

 
       

5. Kuinka yrityksesi työntekijöiden määrän odotetaan kasvavan Suomessa seuraavan 12 kuukauden aikana?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

kasvaa

3

11,1%

2

pysyy samana

14

51,9%

3

vähenee

10

37,0%

Yht

 

27

 
       

6. Missä näet suurimmat riskit yrityksesi taloudellisessa kehityksessä seuraavien 12 kuukauden aikana?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

kysyntä

22

81,5%

2

rahoitus

11

40,7%

3

työvoimakustannukset

4

14,8%

4

osaavan työvoiman puute

3

11,1%

5

valuuttakurssi

1

3,7%

6

energian ja raaka-aineiden hinnat

1

3,7%

7

oikeusvarmuus

2

7,4%

8

talouspoliittinen kehys

12

44,4%

9

infrastruktuuri

1

3,7%

10

kaupan esteet / paikallisyritysten suosiminen

4

14,8%

Vastausten määrä

27

 
       

8. Toimiala

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

Teollisuus / rakennusala

8

29,6%

2

Kauppa

6

22,2%

3

Palvelut

13

48,1%

Yht

 

27

 
       

Corona.1 Mitä muutoksia liikevaihdossa odotat koronaviruspandemian seurauksena vuonna 2020?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

laskee <10%

2

7,4%

2

laskee 10 - 25%

10

37,0%

3

laskee 25 - 50%

6

22,2%

4

laskee yli 50 %

3

11,1%

5

ei muutosta

2

7,4%

6

liikevaihto kasvaa

1

3,7%

7

ei voida ennustaa tällä hetkellä

3

11,1%

Yht

 

27

 
       

Corona.2  Mitä vaikutuksia odotat tai koet jo koronaviruspandemian vuoksi?

Nr.

Vastaus

Määrä

Prosenttia

1

puuttuvia tuotteita / palveluja

4

14,8%

2

omat tuotannon keskeytykset / sairaustapaukset

4

14,8%

3

tilausten peruutuksia

12

44,4%

4

messujen / tilaisuuksien / tapahtumien peruutukset

18

66,7%

5

matkustusrajoitukset

21

77,8%

6

tuotteiden ja palvelujeni kysynnän hiipuminen

14

51,9%

7

likviditeettiongelmat

8

29,6%

8

ongelmat toimitusketjuissa / logistiikassa

9

33,3%

9

investointeja siirretään / perutaan

16

59,3%

10

Muu syy

2

7,4%

Vastaajien lukumäärä

27