Tietosuoja

© Getty Images/sarayut

Tietosuojaseloste

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojaoikeudellisten määräysten tarkoittama rekisterinpitäjä on

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (Deutsch-Finnische Handelskammer e.V.)
Osoite: Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki
Puh. +358 (0)9 6122 120
Sähköposti: info(at)dfhk.fi
Kotisivu: www.ahkfinnland.de

II. Yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on
Tuulia Kolkka
lakiasiainjohtaja
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari
Osoite: Unioninkatu 32 B, 00100 Helsinki
Puh. +358 (0)50 3455044
Sähköposti: tuulia.kolkka(at)dfhk.fi
Kotisivu: www.ahkfinnland.de 

III. Yleistä tietojenkäsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä sisältöjemme ja palvelujemme tarjoamiseksi. Käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja aina vain käyttäjän annettua suostumuksensa. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa suostumuksen pyytäminen etukäteen ei ole tosiasiallisista syistä mahdollista ja lain määräykset sallivat tietojen käsittelyn.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Mikäli pyydämme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelytoimille, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä ensin mainittua etua, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen poisto ja säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään heti, kun tallentamisen tarkoitus lakkaa. Tietoja voidaan säilyttää myös, mikäli sitä vaaditaan unionin oikeuteen kuuluvissa eurooppalaisissa tai kansallisissa asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä, jotka koskevat rekisteröityä. Tiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään myös siinä tapauksessa, että mainituissa säännöksissä asetettu säilytysaika umpeutuu, paitsi jos tietojen säilyttämisen jatkaminen on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

I. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Aina, kun verkkosivustomme avataan, järjestelmämme rekisteröi automaattisesti sivuston hakevan tietokoneen järjestelmän tietoja. Tällöin kerätään seuraavat tiedot:
(1) Tiedot selaintyypistä ja käytettävästä versiosta,
(2) käyttäjän käyttöjärjestelmä,
(3) käyttäjän internetpalvelun tarjoaja,
(4) käyttäjän IP-osoite,
(5) sivuston avauksen päiväys ja kellonaika sekä
(6) verkkosivustot, joita haetaan käyttäjän järjestelmästä meidän verkkosivustomme kautta.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste
Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallentamisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
On välttämätöntä, että järjestelmä tallentaa tilapäisesti käyttäjän IP-osoitteen, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoitteen on oltava tallennettuna istunnon ajan. Tallentaminen lokitiedostoihin on tarpeen verkkosivuston toimintakyvyn varmistamiseksi. Lisäksi tiedot auttavat meitä optimoimaan verkkosivustoa ja varmistamaan tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden. Tietoja ei tässä yhteydessä analysoida markkinointitarkoituksiin.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Kun kyse on tietojen keräämisestä verkkosivuston tarjoamista varten, tiedot poistetaan kyseisen istunnon päättymishetkellä. Kun kyse on tietojen tallentamisesta lokitiedostoihin, poistamisajankohta on viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tietoja ei voida säilyttää tämän pitempään. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai muunnetaan siten, ettei niitä voida enää kohdistaa sivustolle tulleeseen käyttäjään.

5. Vastustamisoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamista
Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston toiminnalle. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa kyseisiä toimia.

II. Evästeiden käyttö

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisen. Jotkin internetsivustomme elementit vaativat sivuston hakevan selaimen tunnistamista myös toiselle sivulle siirtymisen jälkeen. Tässä yhteydessä ei kerätä henkilötietoja. Evästeisiin tallennetaan ja välitetään tällöin seuraavat tiedot:
(1) fonts = vakioevästemuuttuja, jota käytämme kirjasinlajien lataamiseen uudelleen selaimeen sivun päivittymisen jälkeen
(2) full css = vakioevästemuuttuja, jota käytämme CSS-tiedoston lataamiseen uudelleen selaimeen sivun päivittymisen jälkeen.
Evästeiden pisin käyttöikä: 730 päivää

Lisäksi käytämme sivustollamme evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän selauskäyttäytymisen analysoinnin. Tällä tavoin voidaan välittää seuraavia tietoja:
_ga = Google Analyticsin kertaluontoinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi (koostuu käyttäjän tunnuksesta ja aikaleimasta) | Normaali voimassaoloaika kaksi vuotta
_gat = parametri, joka hidastaa Google Analyticsin kyselynopeutta
_gid = Google Analyticsin kertaluontoinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi (koostuu käyttäjän tunnuksesta ja aikaleimasta) | Normaali voimassaoloaika 24 tuntia. Tällä tavoin kerätyt käyttäjien tiedot pseudonymisoidaan teknisillä toimilla.

Tietoja ei näin ollen voida enää kohdistaa sivuston hakevaan käyttäjään. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa. Käyttäjän tullessa verkkosivustollemme hänelle kerrotaan tietopalkissa evästeiden käytöstä analysointitarkoituksiin ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen. Tässä yhteydessä huomautetaan myös, että evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksissa. Jos käyttäjä ei halua toimintojaan seurattavan, hän voi poistaa nämä evästeet käytöstä tämän tietosuojaselosteen Google Analytics kohdassa kuvatulla tavalla.

b) Tietojenkäsittelyn oikeusperuste Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle teknisesti välttämättömiä evästeitä käyttäen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle käyttäen evästeitä analyysitarkoituksiin on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, kun käyttäjä on antanut tätä koskevan suostumuksen.

c) Tietojenkäsittelyn tarkoitus Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoitus on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjän kannalta. Joitakin internetsivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Kyseisissä toiminnoissa on tärkeää, että selain tunnistetaan myös siirryttäessä toiselle sivulle. Tarvitsemme evästeitä seuraaviin käyttötarkoituksiin:

(1) fonts = vakioevästemuuttuja, jota käytämme kirjasinlajien lataamiseen uudelleen selaimeen sivun päivittymisen jälkeen
(2) full css = vakioevästemuuttuja, jota käytämme CSS-tiedoston lataamiseen uudelleen selaimeen sivun päivittymisen jälkeen
Evästeen pisin käyttöikä: 730 päivää

Teknisesti välttämättömien evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen. Analyysievästeiden käyttö tapahtuu verkkosivustomme laadun ja sen sisältöjen parantamiseksi. Analyysievästeiden avulla saamme selville, miten verkkosivustoa käytetään, ja voimme siten optimoida jatkuvasti tarjontaamme. Tällä tavoin voidaan välittää seuraavia tietoja:
_ga = Google Analyticsin kertaluontoinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi (koostuu käyttäjän tunnuksesta ja aikaleimasta) | Normaali voimassaoloaika kaksi vuotta
_gat = parametri, joka hidastaa Google Analyticsin kyselynopeutta
_gid = Google Analyticsin kertaluontoinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi (koostuu käyttäjän tunnuksesta ja aikaleimasta) | Normaali voimassaoloaika 24 tuntia

d) Säilyttämisen kesto, vastustamisoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamista Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle, joka välittää ne sivustollemme. Näin ollen käyttäjä voi valvoa täysin evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi poistaa evästeiden välittämisen käytöstä tai rajoittaa sitä muuttamalla verkkoselaimen asetuksia. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voi tapahtua myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustomme osalta, kaikkia sivuston toimintoja ei ehkä voida enää käyttää täysimääräisesti.

III. Uutiskirje

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus Jäsenillämme on mahdollisuus tilata maksuton uutiskirje. Tällöin kerätään seuraavat tiedot:
• puhuttelu
• etunimi
• sukunimi
• yritys
• osoite
• sähköpostiosoite

Kirjauduttaessa kerätään lisäksi seuraavat tiedot:
• rekisteröitymispäivä ja -kellonaika

Uutiskirjeiden lähettämistä varten tapahtuvan tietojenkäsittelyn yhteydessä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta sähköpostimarkkinointiohjelmiston tarjoajaa.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle käyttäjän tilattua uutiskirjeen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, kun käyttäjä on antanut tätä koskevan suostumuksen. Mikäli uutiskirje lähetetään sellaisen jäsenyyden puitteissa, joka koskee tietokantaamme rekisteröityjä tietoja, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Käyttäjän sähköpostiosoitteen rekisteröinnin tarkoituksena on uutiskirjeen toimittaminen.

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Käyttäjän sähköpostiosoite säilytetään näin ollen niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

5. Uutiskirjeen seuranta
Uutiskirjetarjontamme optimoimiseksi käytämme personoitua uutiskirjeen seurantaa. Rekisteröimme tällöin sähköpostiosoitteen lisäksi myös uutiskirjeen lähettämiseen liittyvät toiminnot (klikkauskäyttäytymisen).

6. Vastustamisoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamista
Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki tätä varten. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi myös lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen info@dfhk.fi.

IV. Rekisteröityminen (jäsenhakemus, ilmoittautuminen tapahtumaan, julkaisun tilaaminen)

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus Tarjoamme internetsivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä henkilötietoja ilmoittamalla. Tiedot syötetään lomakkeeseen ja välitetään meille, jolloin ne tallentuvat. Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Rekisteröintiprosessin yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:
• yrityksen/organisaation nimi
• postinumero, paikkakunta, maa
• postiosoite
• käyntiosoite (jos eri kuin postiosoite)
• laskutusosoite (jos toivotaan e-laskuja)
• laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite)
• puhelinnumero
• yrityksen sähköposti
• verkkosivu
• alv-numero
• toimiala
• emoyhtiön nimi tai tytäryhtiön/-yhtiöiden nimi/nimet
• vuotuinen liikevaihto Suomen/Saksan kanssa
• työntekijämäärä
• jäsenmaksu kalenterivuotta kohti
• yhteyshenkilö
• asema
• henkilön puhelinnumero
• henkilön sähköpostiosoite
• muut henkilöt, jotka halutaan uutiskirjeen ja kutsujen jakeluun (etunimi, sukunimi, asema, sähköposti)
• kiinnostus palveluja / verkostoitumista / tapahtumiin osallistumista / yhteystietoja kohtaan
• tieto siitä, mistä tieto jäsenyydestä on saatu
• lupa/kielto yhteystietojen julkaisuun jäsenluettelossa (yhteyshenkilön yhteystiedot näkyvät VAIN jäsenalueella)
• vastaus kysymykseen, anotaanko Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin jäsenyyttä, ja hyväksyntä yhtiöjärjestyksen sitovuudesta

Rekisteröintihetkellä tallentuvat lisäksi seuraavat tiedot:
• rekisteröitymispäivä ja -kellonaika
• käytetty selain
• käyttöjärjestelmä Rekisteröitymisprosessin yhteydessä pyydetään käyttäjän suostumus kyseisten tietojen käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, kun käyttäjä on antanut tätä koskevan suostumuksen. Jos rekisteröitymisen tarkoituksena on panna täytäntöön sopimus, jossa käyttäjä on osapuolena, tai jos rekisteröitymisen tarkoituksena on sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Käyttäjän rekisteröityminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rekisteröityminen voi olla jäsenyyshakemus tai ilmoittautuminen tapahtumaan. Lisätietoja on tiedonantovelvoitteita koskevissa selosteissa:

-Jäsenhakemusta koskeva tiedonantovelvoite
-Tapahtumiin ilmoittautumista koskeva tiedonantovelvoite
-Julkaisujen tilaamista koskeva tiedonantovelvoite
-Hakemuksia koskeva tiedonantovelvoite
-Uutiskirjeitä koskeva tiedonantovelvoite

4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tämä merkitsee sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tehtävän rekisteröitymisen osalta ajankohtaa, jona tietoja ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Sopimuskumppanin henkilötietojen säilyttäminen voi olla tarpeen myös sopimuksen tekemisen jälkeen sopimusvelvoitteiden tai laillisten velvoitteiden noudattamiseksi.

5. Vastustamisoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamista
Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa rekisteröityminen milloin tahansa. Käyttäjä voi muuttaa hänestä tallennettuja tietoja milloin tahansa. Jos käyttäjä haluaa muuttaa tai poistaa tietojaan, hän voi lähettää viestin osoitteeseen pr(at)dfhk.fi. Jos tiedot ovat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, jos poistaminen ei ole ristiriidassa sopimuksen tai lainmukaisten velvoitteiden kanssa.

V. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Internetsivustollamme on yhteydenottolomake, jota voi käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, lomakkeeseen syötetyt tiedot välittyvät meille ja tallentuvat. Viestin lähetyshetkellä tallentuvat lisäksi seuraavat tiedot:
• rekisteröitymispäivä ja -kellonaika
• käytetty selain
• käyttöjärjestelmä

Lähettämisen yhteydessä käyttäjältä pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän tietosuojaselosteeseen. Vaihtoehtoisesti on mahdollista lähettää viesti annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapauksessa käyttäjästä sähköpostitse välitetyt henkilötiedot tallentuvat. Tietoja ei tässä yhteydessä luovuteta edelleen kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, kun käyttäjä on antanut tätä koskevan suostumuksen. Sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettävien tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostin lähettämisen tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Lomakkeesta ilmenevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yksinomaan yhteydenoton käsittely. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, tämä merkitsee myös vaadittua oikeutettua etua tietojen käsittelemiseksi. Muiden lähetystapahtuman aikana käsiteltyjen henkilötietojen tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuus.

4. Tietojen säilytysaika Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeesta ilmenevien ja sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen osalta tämä merkitsee ajankohtaa, jona kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun tilanteen perusteella voidaan olettaa, että kyseinen asia on selvitetty lopullisesti. Lähetystapahtuman aikana muut kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään kolmen kuukauden määräajan jälkeen.

5. Vastustamisoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamista
Käyttäjällä on mahdollisuus perua henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuksensa milloin tahansa. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Siinä tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa. Käyttäjä voi milloin tahansa ilmoittaa meille suostumuksensa perumisesta ja tallentamisen vastustamisesta kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@dfhk.fi. Tällöin kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.

VI. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

1. Verkkosivuston ylläpitäjä
Toimeksiannon käsittelyn yhteydessä henkilötietoja välitetään verkkosivuston ylläpitämisestä vastaavalle toimistolle ja teknisten palvelujen tarjoajalle. Toimeksiantoa koskeva sopimus on toteutettu tätä koskevalla sopimuksella palveluntarjoajan kanssa.

2. Sähköpostimarkkinointijärjestelmä ja tapahtumiin ilmoittautumiset
Sähköpostimarkkinointijärjestelmän ja tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä välitetään henkilötietoja teknisten palvelujen tarjoajalle eMarketeerille. Toimeksiantoa koskeva sopimus on toteutettu tätä koskevalla sopimuksella palveluntarjoajan kanssa.

3. Laskutusjärjestelmä
Jäsenten ja asiakkaiden laskutuksessa tarvittavat tiedot välitetään EmCe- ja Basware-nimisille yrityksille. Toimeksiantoa koskeva sopimus on toteutettu tätä koskevalla sopimuksella palveluntarjoajien kanssa.

4. Sosiaalisen median jakamispainike
Yleinen huomautus: Sosiaalisen median lisäosat aiheuttavat tavallisesti sen, että kyseiset palvelut keräävät heti kunkin sivustolla käyvän IP-osoitteen ja hänen muu selauskäyttäytymisensä rekisteröidään. Tämä voi tapahtua siinäkin tapauksessa, että käyttäjä ei napsauta sosiaalisen median painiketta. Tämän estämiseksi käytämme Shariff-menetelmää. Tällöin suora yhteys sosiaalisen median jakamispainikkeistamme sosiaalisen verkoston ja käyttäjän välillä syntyy vasta, kun käyttäjä napsauttaa kyseistä jakamispainiketta. Jos käyttäjä on jo kirjautuneena johonkin sosiaaliseen verkostoon, tämä tapahtuu Facebookissa ja Google+ verkostossa ilman lisäikkunaa. Twitterissä esiin tulee ponnahdusikkuna, jossa voi vielä muokata tekstiä ja tviittejä. Näin käyttäjän on mahdollista julkaista sisältöjämme sosiaalisissa verkostoissa ilman, että ne luovat kokonaisvaltaisia selausprofiileja.

Facebook
Sivustollamme käytetään Facebook Inc.:n, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, sosiaalisen verkoston lisäosia. Shariff-menetelmän ansiosta Facebook saa tiedon käyttäjän IP-osoitteesta ja hänen käynnistään sivustollamme kuitenkin vasta hänen napsautettuaan painiketta. Jos hän napsauttaa lisäosaa ollessaan samanaikaisesti kirjautuneena Facebookiin, Facebook voi kohdistaa hänen käyttönsä käyttäjän käyttäjätiliin. Siitä, miten Facebook mahdollisesti kerää ja käyttää tämän jälkeen käyttäjän tietoja, meillä ei ole tietoa, emmekä voi vaikuttaa siihen. Lisätietoja on Facebookin tietokäytännössä osoitteessa facebook.com/policy.php . Lisäksi viittaamme tässä tietosuojaselosteessa antamaamme yleiseen esitykseemme evästeiden käsittelystä ja käytöstä poistamisesta.

Google+
Sivustomme käyttää Google Inc.in, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, Google+ nimisen sosiaalisen verkoston lisäosia. Shariff-menetelmän ansiosta Google saa tiedon käyttäjän IP-osoitteesta ja käynnistä sivustollamme kuitenkin vasta hänen napsautettuaan painiketta. Jos käyttäjä napsauttaa lisäosaa hänen ollessaan samanaikaisesti kirjautuneena Google+ palveluun, Google+ voi kohdistaa käytön käyttäjän käyttäjätiliin. Siitä, miten Google+ mahdollisesti kerää ja käyttää tämän jälkeen käyttäjän tietoja, meillä ei ole tietoa, emmekä voi vaikuttaa siihen. Lisätietoja on Googlen tietokäytännössä osoitteessa www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/ .Lisäksi viittaamme tässä tietosuojaselosteessa antamaamme yleiseen esitykseemme evästeiden käsittelystä ja käytöstä poistamisesta.

Twitter
Sivustollamme käytetään Twitter Inc.:n, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, sosiaalisen verkoston lisäosia. Shariff-menetelmän ansiosta Twitter saa tiedon käyttäjän IP-osoitteesta ja käynnistä sivustollamme kuitenkin vasta hänen napsautettuaan uudelleentviittauspainiketta. Siitä, miten Twitter mahdollisesti kerää ja käyttää tämän jälkeen käyttäjän tietoja, meillä ei ole tietoa, emmekä voi vaikuttaa siihen. Lisätietoja löytyy tarvittaessa Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteesta twitter.com/privacy. Lisäksi viittaamme tässä tietosuojaselosteessa antamaamme yleiseen esitykseemme evästeiden käsittelystä ja käytöstä poistamisesta.

Xing
Sivustomme käyttää sosiaalisen verkoston Xingin, XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa, lisäosaa Xing Share Plugin. Käyttäjän napsauttaessa kyseistä painiketta selain muodostaa yhteyden Xingiin lisäosan toimintojen toteuttamiseksi. Tällöin Xing ei kuitenkaan tallenna henkilötietoja, eikä käyttötietoja myöskään tallenneta evästeen avulla. Lisätietoja saa Xingin tietosuojaselosteesta osoitteesta www.xing.com/privacy. Lisäksi viittaamme tässä tietosuojaselosteessa antamaamme yleiseen esitykseemme evästeiden käsittelystä ja käytöstä poistamisesta.

LinkedIn
Sivustomme käyttää LinkedInin, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, sosiaalisen verkoston lisäosaa LinkedIn Share Plugin. Käyttäjän napsauttaessa kyseistä painiketta selain muodostaa yhteyden LinkedIniin lisäosan toimintojen toteuttamiseksi. Tällöin LinkedIn ei kuitenkaan tallenna henkilötietoja, eikä käyttötietoja myöskään tallenneta evästeen avulla. Lisätietoja saa LinkedInin tietosuojaselosteesta osoitteesta www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lisäksi viittaamme tässä tietosuojaselosteessa antamaamme yleiseen esitykseemme evästeiden käsittelystä ja käytöstä poistamisesta.

5. YouTube-videot
Olemme sijoittaneet sivustollemme yksittäisiä YouTube-videoita, jotka tallennetaan YouTuben palvelimille ja joita voidaan katsoa sivustoltamme upotettuina. Upotuksen yhteydessä on aktivoitu mahdollisuus laajennettuihin tietosuoja-asetuksiin. Katsottaessa videoita tietokoneella tallentuu YouTube-evästeitä ja DoubleClick-evästeitä ja tietoja välitetään mahdollisesti Google Inc.:lle, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, joka on YouTuben ylläpitäjä. YouTubeen tallennettuja videoita toistettaessa Google Inc.:lle YouTuben ja DoubleClick-verkoston ylläpitäjänä välittyvät tällä hetkellä ainakin seuraavat tiedot: IP-osoite ja evästetunniste, sivustoltamme haetun sivun tarkka osoite, haun järjestelmän mukainen päiväys ja aika sekä selaimen tunniste. Tiedot välittyvät siitä riippumatta, onko käyttäjällä Googlen käyttäjätilli, johon hän on kirjautuneena, vai eikö hänellä ole lainkaan käyttäjätiliä. Jos käyttäjä on kirjautuneena, Google saattaa kohdistaa tiedot suoraan hänen tiliinsä. Jos käyttäjä ei halua tietojen kohdistuvan hänen profiiliinsa, hänen on kirjauduttava ulos ennen videon käynnistyspainikkeen aktivoimista. YouTube tai Google Inc. tallentaa tiedot käyttäjäprofiileina ja hyödyntää niitä mahdollisesti mainonnassa, markkinatutkimuksessa ja/tai verkkosivustojensa tarpeenmukaisessa muovaamisessa. Hyödyntäminen koskee erityisesti (myös kirjautumattomien käyttäjien osalta) tarpeenmukaisen mainonnan toteuttamista sekä sitä, että muille käyttäjille tiedotetaan käyttäjän toiminnoista verkkosivustollamme. Käyttäjällä on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien muodostamista. Oikeuden käyttämiseksi käyttäjän on käännyttävä Googlen puoleen, joka on YouTuben ylläpitäjä.

6. Google Maps
Tämä internetsivusto käyttää Google Inc.:n Google Maps karttaohjelmistoa. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä sen, että Google ja sen edustajat keräävät, käsittelevät ja käyttävät tietoja, jotka on mahdollisesti tuotettu automaattisesti. Google Mapsin käyttöehdot. Tältä tietosivulta saa lisätietoja Googlen toteuttaman tietojenkeruun ja tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta.

7. Verkkosivuston analyysi Google Analyticsillä
Tämä verkkosivusto käyttää Google Inc.:n(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) tarjoamaa Google Analytics palvelua, jolla analysoidaan sitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Palvelu käyttää evästeitä eli päätelaitteelle tallentuvia tekstitiedostoja. Evästeiden keräämät tiedot lähetetään tavallisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja tallennetaan siellä. Tällä verkkosivustolla on käytössä IP-osoitteen anonymisointi. Käyttäjän IP-osoite lyhennetään EU:n ja Euroopan talousalueen alueella. Lyhentämisen ansiosta IP-osoitetta ei voida liittää henkilöllisyyteen. Verkkosivustojen ylläpitäjät ovat tehneet Google Inc.:n kanssa sopimuksen tietojen käsittelystä. Sen mukaan Google laatii kerättyjen tietojen avulla analyysin verkkosivuston käytöstä ja sivustoaktiivisuudesta ja tuottaa internetin käyttöön liittyviä palveluita. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden tallentuminen laitteelle tekemällä selaimessa vastaavat asetukset. Emme voi taata, että käyttäjä voi käyttää rajoituksetta kaikkia tämän sivuston toimintoja, jos selain ei salli evästeitä. Käyttäjä voi lisäksi estää selaimen lisäosalla sen, että evästeiden keräämät tiedot (mukaan luettuna IP-osoite) lähetetään Google Inc.:lle ja että Google Inc. käyttää niitä. Lisäosa on ladattavissa seuraavasta linkistä: tools.google.com/dlpage/gaoptout Käyttäjä voi estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Tällöin asetetaan ns. opt-out-eväste, joka estää vastaisuudessa tietojen keräämisen käyttäjän vieraillessa tällä verkkosivustolla. Täältä löytyy lisätietoja siitä, miten Google Inc. käyttää tietoja: support.google.com/analytics/answer/6004245

VII. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan käyttäjällä on seuraavat oikeudet: Kun henkilötietoja käsitellään, käyttäjällä on oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla). Jos käsitellään virheellisiä henkilötietoja, käyttäjällä on oikeus saada tiedot oikaistua (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla). Jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät, käyttäjä voi vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18 ja 21 artikla). Jos käyttäjä on antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn tai tietojen käsittelystä on sopimus ja käsittely suoritetaan automaattisesti, käyttäjällä on mahdollisesti oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

Jos käyttäjä käyttää edellä mainittuja oikeuksia, Saksalais-Suomalainen Kauppakamari tarkastaa, täyttyvätkö niiden lainmukaiset edellytykset.

Jos käyttäjällä on tietosuojaoikeudellisia valituksia, yhteyttä voi ottaa toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki