AHK-verkoston avulla maailmalle

AHK-palvelut täydentävät julkisia Team Finland -palveluita sekä yksityisten suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden palveluita vuodesta 2017 lähtien.

© Thinkstock/hanohiki

Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto (AHK, saks. "Auslandshandelskammern") ulottuu 130 toimistoon 90 maassa. Pitkään toimineet kahdenväliset AHK:t ovat erityisen hyvin verkostoituneita kohdemaiden elinkeinoelämään. Toimistoissa työskentelee yhteensä noin 1 900 asiantuntijaa, jotka ovat nyt valmiina auttamaan myös suomalaisia yrityksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee yhteistyötä Team Finland -uudistuksen myötä. Keskuskauppakamari on Saksan kauppakamareiden keskeinen kumppani ja yhteistyötä tukee Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen Yrittäjät (SY) ja Perheyritysten liitto (PL).

Palvelut

AHK-verkosto tarjoaa DEinternational-merkin alla konkreettisia palveluita varsinkin pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. Maankohtainen palveluvalikoima vaihtelee, mutta tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi:

  • Markkina-analyysit
  • Yhteistyökumppanien haku (asiakkaat, jakelijat, osaomistajat...)
  • Messupalvelut
  • Laki-, henkilöstö- ja verotuspalvelut

Miten toimia?

Parhaiten pääset alkuun ottamalla yhteyttä Saksalais-Suomalaiseen Kauppakamariin (AHK Finnland) Helsingissä: sen tehtävä on bilateraalinen - eli tukea sekä saksalaisten että suomalaisten yritysten ulkomaankauppaa. Palvelua saa suomeksi, englanniksi tai saksaksi.

"AHK on auttanut selvittämään kohdemaiden markkinatilannetta ja liiketoimintaedellytyksiä siellä. Palvelun laatu on ollut oikein hyvää. Opinahjo on saanut sovittuja tuloksia sovitussa aikataulussa. Voin suositella palveluita muille kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille."

Johannes Jokelin
toimitusjohtaja, Opinahjo Oy

"Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin johdolla AHK Keski-Aasia teki meille markkinatutkimuksen kohdemaahan liittyen. Tutkimus oli laajuudeltaan ja tuloksiltaan sovitun mukainen ja kun lisäselvitystarpeita ilmeni, ne tehtiin nopeasti ja moitteettomasti. Pidämme Saksan kauppakamarien ulkomaanverkostoa hyvänä vaihtoehtona, kun yritys tarvitsee kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita!"

Tatu Leppänen
toimitusjohtaja, Tracegrow Oy