Yhteistyökumppanihaku

Etsimme yrityksellenne potentiaalisimmat, kriteerinne täyttävät yhteistyökumppanit: tuemme teitä läpi koko prosessin aina neuvottelupöytään asti.

© iStock/FangXiaNuo

Onnistuneen yhteistyökumppaninhaun vaiheet

1. Lista yhteistyökumppaneista

Markkina-analyysin perusteella laadimme listan potentiaalisista liikekumppaneista.

2. Lähestymistapa

Laadimme kohderyhmässä parhaiten toimivan lähestymistavan ja sitä tukevan materiaalin.

3. Yhteydenotto

Otamme yhteyttä valittuihin yrityksiin selvittääksemme kiinnostuksen yhteistyöhön.

4. Väliraportti

Ennen etenemistä käymme läpi palautteen ja suosittelemme jatkotoimenpiteet.

5. Priorisointi

Keräämme lisätiedot potentiaalisimmista yrityksistä ja heidän tarpeistaan, joiden perusteella määrittelemme sopivimmat toimintatavat.

6. Tapaamiset

Sovimme kanssanne tapaamiset sovittujen yritysten kanssa. (Tarvittaessa tarjoamme myös tukea neuvotteluihin toiveidenne mukaisesti.)

”Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin avulla olemme onnistuneet luomaan kontakteja kohderyhmäämme kiinteistösaneerausten ja rakentamisen alan toimijoihin. Kauppakamarin avulla hankitut tiedot ja kontaktit ovat olleet relevantteja ja antaneet yrityksellemme hyvän lähtökohdan käynnistää valmistamiemme innovatiivisten rakennustuotteiden vientiä Saksaan.”

Timo Juvonen
kehitysjohtaja, Pipe-Modul Oy