Valmennusta saksalais-suomalaisen liike-elämän näkökulmasta

Tarjoamme valmennusta, jossa perehdytään Suomen ja Saksan neuvottelu-, yritys- ja liiketoimintakulttuureihin.

© iStock/alvarez

Kansainväliset yritykset ja monikulttuuriset yritysympäristöt ovat nykypäivää. Huonosti hallinnoituna yrityksen sisäinen kulttuurinen monimuotoisuus aiheuttaa väärinymmärryksiä ja konflikteja sekä haittaa liiketoimintaa. Oikein valjastettuna se taas luo lisäarvoa ja mahdollisuuksia sekä parantaa kannattavuutta.

Räätälöityjä liiketoimintakulttuurikursseja

Tarjoamme yrityksille valmennusta, jossa perehdytään Saksan ja Suomen liiketoimintakulttuureihin. Avaamme viestintätapojen sekä neuvottelu- ja liiketoimintakulttuurien eroavaisuuksia yrityksen tarpeiden mukaan räätälöidyllä valmennuskurssilla. Valmennuksessa käsitellään aiheita alkuvaiheesta neuvotteluihin ja tiimien johtamiseen monikulttuurisessa ympäristössä.


Suomen Sokeri Oy

"Erinomainen koulutustilaisuus käytännön esimerkein. Suosittelen lämpimästi otettavaksi mahdollisimman pian esim. yrityskaupan jälkeen. Helpottaa viestintää kun ymmärtää toisen osapuolen tapoja ja ajatuksia."

Pertti Roos
Chief Financial Officer, Suomen Sokeri Oy


ContiTech Finland Oy

"Erittäin hyödyllinen ja ammattimaisesti toteutettu koulutus, joka lisäsi merkittävästi molemminpuolista yrityskulttuurin ymmärtämystä. Suosittelen koulutusta kaikille saksalaisyrityksille, joilla on suomalaisia työntekijöitä."

Stephan Weisgerber
Geschäftsführer, ContiTech Finland Oy